Netwerk
Het belang van mijn onderneming bestaat daarin dat ik verschillende partijen bij de bouw van mijn STinyHouse betrek en met elkaar verbind. Op deze manier ontstaat een netwerk aan mensen die op ecologische wijze bouwen en daarin ook nadenken welke rol ze kunnen aannemen om de natuur zoveel mogelijk te ondersteunen. Op dit moment onderhoud ik contacten met organisaties zoals The New Makers, BioArtLab, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Woningcorporatie Zayaz, Minitopia, Greenpeace, IVN, Natuurmonumenten en de Bijenstichting. Dit netwerk vormt de doelgroep én de context waarbinnen STinyHouse opereert.