STinyHouse krijgt een oppervlak van 7,5 meter bij 3,5 meter en een plat dak van 2,9 meter hoog. Bijzonder aan dit project is de samenwerking met woningcorporatie Zayaz en The New Makers die mij helpen met bouwen. Zonder de Gemeente Den Bosch en de inzet van Minitopia zou STinyHouse in Den Bosch niet kunnen bestaan.

TheNewMakers
Als basis voor het huis wordt een gebruikte prefab unit van Barli gebruikt. De binnen- en buitenschil wordt door middel van een integraal bouwsysteem, in samenwerking met TheNewMakers (TNM) ontworpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van state-of-the-art CNC-freestechnieken.

Digitale precisie maakt slimme verbindingen mogelijk, waarmee het TNM-bouwsysteem telkens weer gedemonteerd kan worden en op oneindig veel manieren kan worden opgebouwd. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen ontstaat een gezond binnenklimaat en kunnen de bouwstenen na hun levensduur zo de composthoop op.

TNM heeft een circulair, digitaal geproduceerd bouwsysteem ontwikkeld waarmee het integrale, flexibele transformatie-oplossingen ontwerpt, detailleert én maakt. De opdracht aan mij is: ‘Droom door het plafond, dan zetten wij je weer met beide benen op de grond.’ Dat is aan mij wel besteed… Ik houd van het contrast tussen oud en nieuw en wil graag dat mijn huis op organische wijze onderdeel wordt van de natuur.

Woningcorporatie Zayaz: Huurders bouwen zelf
Voor de realisatie van STinyHouse ben ik de samenwerking aangegaan met Woningcorporatie Zayaz. Bijzonder aan deze samenwerking is dat Zayaz een rol op afstand durft aan te nemen. Zayaz faciliteert mijn droom en helpt waar nodig. Daarnaast krijg ik de mogelijkheid om met eigen financiële middelen en volledig eigenaarschap aan mijn STinyHouse te bouwen. Een bijzondere constructie. Volgens Janine van Heertum is dit een bijzonder experiment. De missie van woningcorporaties is om betaalbare woningen aan te bieden voor mensen met een lager inkomen. De huidige markt doet dat via het verhuren van woningen. Wat verandert er in een constructie van zelfbouw en eigenaarschap? STinyHouse en Zayaz gaan dit experiment samen aan.

Gemeente ’s-Hertogenbosch
De woningmarkt verandert. Niet alleen woningcorporatie Zayaz experimenteert met nieuwe ontwikkelingen, maar ook de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzoekt mogelijkheden en biedt ruimte aan nieuwe woonbehoeften: ‘De woonwensen van mensen worden mede door demografische ontwikkelingen steeds gedifferentieerder. Bij herstructurering en nieuwbouw willen we daar net als in de afgelopen jaren op in spelen. Ook bieden tijdelijke locaties kansen om te experimenteren met tijdelijke woonvormen. De experimenteertuin van Minitopia is daar een mooi voorbeeld van. Via het online platform Droomstad Den Bosch komen nieuwe ideeën voor (tijdelijke) locaties bij elkaar’ (Gemeente ‘s-Hertogenbosch, 2017).

Minitopia
STinyHouse wordt gebouwd op het terrein van Minitopia Poeldonk. Dit gebied van een voormalige milieustraat is veranderd in een nieuwe circulaire woonwijk. Voor de komende vijf jaar wordt deze locatie ingevuld met bijzondere huizen, kunst en architectuur. Het doel van Minitopia is om nieuwe wooninitiatieven te ontwikkelen die in kunnen spelen op een woonvraag waar de huidige markt onvoldoende aan kan beantwoorden. De nieuwe woonvraag is flexibeler, lichter, en vaak ook dynamischer en tijdelijker. Minitopia wil in transformatiegebieden locaties creëren waar in hoge mate van vrijheid en co-creatie gewoond kan worden. Hierbij wordt het tijdelijk ‘braakliggen’ van de transformatiegebieden omgezet in positief gebruik.